oficjalny serwis samorzadowy 23 Kwietnia, 2019 r, imieniny: Jerzy, Wojciech
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
  × strona główna
Galeria Zdjęć
gopsosieck.pl
NSR
OLh
RPO*
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Osieck
tel. +48 25 685-70-26
ugosieck@gminaosieck.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Konkurs ze środków EFS działanie 7.2.
 Ogłoszenie o naborze 7.2.1 PO KL .pdf
POKL 2007-2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
 Ogłoszenie o naborze 9.2 PO KL.doc
Konkurs z dzialania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
 Ogłoszenie o naborze 9.1.1 PO KL.doc
Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw
 Ogłoszenie o naborze 1.5 RPO WM.pdf
konkurs z działania 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe. Ogłoszenie o naborze 9.1.2 PO KL.pdf
Konkurs ze środków EFS działanie 9.2.
 Ogłoszenie o naborze 9.2 PO KL.pdf
Działanie 1.5.Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw
 Ogłoszenie o naborze RPO WM 1.5.pdf
Dzialanie 6.2. Turystyka

dla przedsiębiorców sektora turystyki

dla jst, zwiazki i stowarzyszenia

Działanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"
 Ogłoszenie o naborze 8.1.2 PO KL.doc
Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans uczniówuczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”
 Ogłoszenie o naborze 9.1.2.pdf
Działanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"
 Ogłoszenie o naborze 8.1.2_pol..pdf
Nabór wnioskow w ramach dzialania 4.2. Ochrona powierzchni ziemi "Segregacja odpadów"
 Ogłoszenie. konkurs.4.2 RPO WM.pdf
Działanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osob zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 Ogłoszenie konkursu 7.2.1 PO KL_v_pol..pdf
MJWPU ogłasza konkurs działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 Ogłoszenie konkursu 9.4 PO KL.pdf
Konkurs z EFS na Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 Ogłoszenie dot. konkursu 9.2 PO KL.pdf
Informacja o zmianach w ogłoszeniach konkursowych
 Ogłoszenie prasowe dot. zmian w dokumentacjach- oświadczenie.doc
KONKURS KREATYWNY O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

PLAKAT

regulamin konkursu

Oświadczenie rodzica

DZIAŁANIE 4.2
 Ogłoszenie dot. konkursu 4.2 RPO WM.pdf
Działanie 9.6.3
 konkurs 9.6.3.pdf
Działanie 7.2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"
 000711470.pdf
Działanie 8.2. "transfer wiedzy"
 000711207.pdf
Działanie 9.6.2. "Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych"

zawieszenie

 Ogłoszenie konkursu 9.6.2 PO KL.pdf
8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”.
 Ogłoszenie dot. konkursu 8.1.1 PO KL.pdf
9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 Ogloszenie dot. konkursu 9.1.2 PO KL.pdf
Konkurs.Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 Ogłoszenie dot. konkursu 9.2.pdf
Konkurs EFS POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 Ogłoszenie dot. konkursu 9.4 PO KL.pdf
RPOWM-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
 Ogłoszenie dot. konkursu 2.2 RPO WM.pdf
POKL-działanie 9.1.1.
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe. Ogłoszenie dot. konkursu 9.1.1.pdf
Konkurs dla przedsiebiorców - dzialanie 1.2.
 Ogłoszenie dot. konkursu 1.2 RPO WM.doc
Konkurs na realizację projektów z POKL -dzialanie 8.1.
 Ogłoszenie dot. konkursu 8.1.1 PO KL.doc
Konkurs "Promocja integracji społecznej"
 Ogłoszenie o konkursie 7.4.doc
ogłoszenie o konkursie "Człowiek najlepsza inwestycja"

wersja polska

wersja angielska

Konkurs ze środków EFS

 Ogłoszenie o konkursie 9.1.1.pdf

Ogłoszenie - działanie 1.5
 Ogłoszenie Działanie 1.5.pdf
Ogloszenie o konkursie w ramach środków POKL
 Ogłoszenie 9.3 PO KL.pdf
Ogłoszenie o konkursie ze środków EFS
 Ogłoszenie o konkursie Poddziałanie 7.2.2.tif
Ogloszenie o zawieszeniu konkursu w ramach POKL
 Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu 7.2.1.pdf
MJWPU ogłasza konkurs ze środków EFS
 Ogłoszenie o konkursie 8.2.1 POKL.docx
MJWPU ogłasza konkurs
Mazowiecka jednostka Wdrażania programów Unijnych oglasza konkurs ze srodków EFS na dofinansowanie projektów w ramach POKL 2007-2013 Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki"  Ogłoszenie_Poddziałanie_8.1.2_POKL.pdf
MJWPU informuje o zmianie w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL
 Ogloszenie dot. zmian w ramach POKL.pdf
MJWPU ogłasza konkurs
 OgloszeniekonkursuPoddzialanie7.2.1.pdf
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

                                                                                                      Człowiek – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

- szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów)skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych
o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą

od 26 stycznia 2010 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków)

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

w  Mazowieckiej Jednostce  Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa
lub Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.

O dofinansowanie mogą występować następujące podmioty:

- przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń

- osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową

- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową.

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu
przeznaczona jest kwota 90 239 707,00 PLN.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu

 w MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301
i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU

 oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.                  

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinia: 0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Ogłoszenie konkursu Poddziałanie 8.1.1.doc
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
powiatotwocki.pl
Stowarzyszenie MSSI
Akty prawne
budowa sieci kanalizacyjnej
Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2011
LGD
ARM
Mikroporady
SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o czym mowa
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA