oficjalny serwis samorzadowy 23 Kwietnia, 2019 r, imieniny: Jerzy, Wojciech
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
  × strona główna
Galeria Zdjęć
° wydatki inwestycyjne w 2003 r
° wydatki inwestycyjne w 2004 r
° wydatki inwestycyjne w 2005 r
° wydatki inwestycyjne w 2006 r
° wydatki inwestycyjne w 2007 r
° wydatki inwestycyjne w 2008 r
° Wydatki inwestycyjne w 2009 r
° Wydatki inwestycyjne w 2010 r
° Wydatki inwestycyjne w 2011 r
° Wydatki inwestycyjne w 2012 r
° inwestycje
° Wydatki inwestycyjne w 2013 r
° Przetargi
gopsosieck.pl
NSR
OLh
RPO*
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Osieck
tel. +48 25 685-70-26
ugosieck@gminaosieck.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Inwestycje i przetargi
Charakterystyka gospodarcza Gminy Osieck

Gmina Osieck ma charakter gminy rolniczo-usługowej z rozwiniętą funkcją turystyczno-wypoczynkową. Decydują o tym walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz położenie Gminy.
Większość obszaru Gminy Osieck znajduje się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze otuliny.
Osieck dzieli od centrum Warszawy 50 km odległości drogowej. Dotychczas na terenach atrakcyjnych krajobrazowo powstało ponad 400 domków rekreacyjnych. Na ten sam cel stopniowo wykupywane są zabudowania mieszkalne i siedliska likwidowanych drobnych gospodarstw rolnych.
Rolniczy charakter utrzymują nadal wsie: Pogorzel, Sobienki, Kościeliska Nowe, część Augustówki. Przybywa stopniowo terenów leśnych w wyniku zalesienia odłogujących gruntów rolnych o niskiej klasie bonitacyjnej.

Od niedawna działa pierwsze ekologiczne gospodarstwo rolne, wytwarzając zdrową żywność - produkty tegoż gospodarstwa uzyskały certyfikaty stowarzyszenia "Ekoland". Powstają pierwsze inicjatywy usług agroturystycznych. Dobrą renomą i wysokim standardem usług cieszy się Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Pod sosnami".
Pozarolniczą sferę aktywności gospodarczej w Gminie Osieck reprezentują: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Fabryka Emulsji Drogowych "FEDRO", Zakład Produkcyjno-Handlowy "Meliorant", Zakład Stolarki "GADIP", liczne sklepy i zakłady usługowe. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy przewiduje rozwój funkcji mieszkalnych - nowe tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Osiecku (Osiedle: "Leśna", "Nowe Miasto", "Zwierzyniec") i Augustówce: turystyczno-rekreacyjnych - nowe tereny zabudowy rekreacyjnej w Kącikach, Sobienkach, Górkach, Rudniku, Wójtowiżnie, Czarnowcu, Lipinach Natolinie i Kościeliskach oraz koncentrację terenów pod zabudowę przemysłową, rzemieślniczą i usługową w Osiecku, na obszarze pomiędzy drogą do trasy tranzytowej Mińsk Mazowiecki - Sochaczew a stacją i bocznicą kolejową PKP.
Urząd Gminy służy wyczerpującą informacją oraz zapewnia sprawną, miłą i profesjonalną obsługę wszystkim potencjalnym inwestorom.

Struktura funkcjonalna

 W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne stanowią 57% tj. 3 893 ha, natomiast 2.546 ha stanowią lasy i grunty leśne, stanowi to 37% całej powierzchni. Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują 261 ha co stanowi 4% . Powierzchnie wód i nieużytków 1% oraz użytki ekologiczne 1%.

W użytkach rolnych grunty orne stanowią 2 480ha, łąki i pastwiska 1204 ha oraz sady 61ha.

                              

                                      Struktura zagospodarowania gruntów w gminie Osieck

 

Ogólna ewidencyjna powierzchnia Gminy             6804 ha

- Użytki rolne

3 893  ha

- 57%

W tym

 

 

- Grunty orne

2 480 ha

 

- Sady

61 ha

 

- Łąki

683 ha

 

- Pastwiska

521 ha

 

- Lasy i grunty leśne

2 546 ha

- 37%

- Powierzchnie wód i nieużytki

65 ha

- 1%

- Tereny zabudowane i zurbanizowane

261 ha

- 4%

- użytki ekologiczne

39 ha

- 1%

           Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku przedstawia się nieco inaczej. Pojawiły się odłogi
i ugory, które stanowią 19,8% gruntów ornych. Przy ogólnej powierzchni indywidualnych gospodarstw rolnych, tj. 4.378,94 ha, użytki rolne stanowią 3.429,25 ha; grunty orne – 2.177,42 ha w tym: odłogi 674,43 ha, ugory 195,11 ha zaś sady zaledwie 4,15 ha, łąki – 995,84 ha, pastwiska 251,84 ha, lasy i grunty leśne 750,68 ha i pozostałe grunty 199,01 ha. Zdecydowana większość gospodarstw rolnych nie przekracza powierzchni 4,5 ha ( średnia w województwie mazowieckim 7,8 ha ).

Gmina Osieck jest gminą wiejską, do niedawna rolniczą. Na terenie gminy działalność przemysłowa zajmuje niewielką powierzchnię, bo zaledwie 0,04% całej powierzchni Gminy. Produkcja rolnicza nie jest tu intensywna. W związku
z przewagą gruntów o niskiej przydatności rolniczej traci swoje miejsce na rzecz mieszkalnictwa.

Na terenie Gminy występuje 5 kompleksów działek letniskowo-rekreacyjnych, które zgodnie z ewidencją podatkową zajmują 50 ha gruntów
na którą to powierzchnię składa się 370 działek.
Występują również grunty stanowiące własność Gminy Osieck – 93 ha oraz grunty Skarbu Państwa pozostające w Zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – 50 ha, grunty w Zarządzie Lasów Państwowych – 1265 ha.

W części zachodniej gminy przeważają gleby orne słabe o przewadze V-VI klasy bonitacyjnej. Gleby podlegające bezwzględnej ochronie, zaliczane
do III-IVa klasy bonitacyjnej, występują w północno-wschodniej części gminy
– głównie we wsiach Augustówka, Grabianka, Kościeliska Nowe, Kościeliska Stare, Osieck. Ewidencja geodezyjna w zakresie kwalifikacji i bonitacji gleb wykonana została w latach 70 –tych, a obecnie uaktualniona w dwóch wsiach   na terenie gminy, tj. Górkach w roku 2003 i częściowo Augustówce w 2004 roku. 

Gmina Osieck została zakwalifikowana do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania rolniczego (strefa II ONW nizinna), tzn. do obszarów którym grozi zaprzestanie użytkowania gruntów słabych.

Na terenie gminy istnieją warunki do przekształcania niektórych gospodarstw rolniczych zajmujących się produkcją żywności na produkcje ekologiczną. W gospodarstwie ekologicznym powinna być zachowana równowaga produkcji roślinnej i zwierzęcej, tak, aby osiągnąć równowagę paszowo – nawozową. Dopuszczalne do stosowania nawozy to kompost, obornik, gnojówka, mielone skały i nawozy zielone. Gospodarstwa ekologiczne zakłada się na terenach wolnych od wpływów antropopresji. Obecnie w gminie Osieck istnieją 4 gospodarstwa z atestem Ekolandu.

         Gleby na terenie gminy Osieck, są mało zdewastowane i zdegradowane ponieważ jest to rejon słabo zurbanizowany i nieuprzemysłowiony, a więc nie narażony na intensywne zanieczyszczenie.

 Uniewaznienie zapytania ofertowego dot. remontu świetlicy w Augustówce ZP.2720.7.2014.pdf
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
powiatotwocki.pl
Stowarzyszenie MSSI
Akty prawne
budowa sieci kanalizacyjnej
Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2011
LGD
ARM
Mikroporady
SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o czym mowa
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA